top of page

Diensten

Engels masterclasses & workshops.png

MASTERCLASSES & WORKSHOPS

Via interactieve en inspirerende masterclasses en workshops ondersteunen we de deelnemers om:

A) inzicht te krijgen in de belangrijkste ingrediënten voor het creëren van een inclusieve organisatie, afdeling of team;

B) zicht te krijgen op wat zij zelf kunnen doen om dat creatieproces stap voor stap vorm te geven;

C) faciliterende activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld vanuit HR en de raad van bestuur.

Dat kan via een eenmalige ‘introductie van het thema’ masterclass en via een serie workshops die het creatieproces gedurende een bepaalde tijd ondersteunen.

 

Onze basishouding is constructief. We kijken wat de mogelijkheden zijn, wat kan en wat mensen willen. Niet naar ‘wat er moet’ of naar wat er allemaal mis is. Maar schuwen niet om samen de realiteit onder ogen te zien

THEATER

Samen met een theatergroep - bijvoorbeeld acteurs van het generatietheater - kunnen we een interactief, speels en zeer afwisselend programma verzorgen dat goed aansluit bij de beweging die de organisatie wil gaan maken. Het programma is een prachtige mix van wetenschap, humor en met uit het werkleven gegrepen scenes. Het programma wordt samen met de opdrachtgever afgestemd.

diensten - theater.jpg
diensten - onderzoek.jpg

ONDERZOEK

Diversiteit & Inclusiescan
Een diversiteit en inclusiescan kan de basis vormen voor een duidelijke en weloverwogen aanpak. Middels deze scan kan worden vastgesteld wat:
a) de feitelijke en verwachte mate van diversiteit is in de organisatie;
b) de inclusie bereidheid is binnen uw organisatie;
c) wat de mogelijkheden zijn om daadwerkelijke stappen naar een inclusieve organisatie te zetten en welke ondersteuning dat proces kan stimuleren.

Generatieonderzoek
In werksessies van ongeveer 1 uur wordt met een kleine generatie groep onderzocht wat de meeste werkenergie wegneemt en opwekt. Alles wordt op video opgenomen en samengevat. De samenvatting geeft een goed beeld van de beweging die de organisatie van binnenuit wil maken, weg van het gedateerde en toe naar een eigentijdse organisatie, aangevuld met mogelijkheden deze te ondersteunen.

CONSULTANCY

Na de onderzoeken of (quick) scans, al dan niet in combinatie met een masterclass of workshop, kan advies worden gegeven voor verdere ondersteuning van de route naar een inclusieve organisatie.

Consultancy.png
bottom of page